ÁSZF

SzékelySzerszám Kft.

www.szekelyszerszam.hu
webáruház

Általános Szerződési Feltételek


A SzékelySzerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-204222; székhely: 2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22.) által forgalmazott új szerszámok és szerszámgépek, alkatrészek értékesítésével, szerviz szolgáltatással, szerszámgépek bérletével, szolgáltatásával kapcsolatban.
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy a www.szekelyszerszam.hu online áruházban (a továbbiakban: „webáruház”) történő vásárlás, szerszámbérlés, valamint a szervizszolgáltatás megrendelésének szabályait és feltételeit rögzítse.


I. A webáruház üzemeltetője:

Cégnév:                   SzékelySzerszám Kft.
Székhely:                 2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22.
Raktár:                     2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22.
Szerviz:                    2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22.
Cégjegyzékszám:  13-09-204222
Adószám:                24167473-2-13
Bankszámlaszám: HUF: 10400195-50526956-54491007
Web: www.szekelyszerszam.hu
Központi ügyfélszolgálat: info@szekelyszerszam.hu, +36 (24) 999 322
Webáruház ügyfélszolgálat: webshop@szekelyszerszam.hu, +36 (20) 417 11 20


II. Általános rendelkezések

1.    A SzékelySzerszám Kft. új építőipari, illetve egyéb ipari szerszámok, szerszámgépek kereskedelmével, alkatrészek értékesítésével, szerviz szolgáltatással, gépek bérbeadásával foglalkozó gazdasági társaság. A SzékelySzerszám Kft. az általa forgalmazott új szerszámok és gépek, alkatrészek értékesítése, szerviz szolgáltatás ellátása, gépek bérbeadása keretében kerül a Kereskedelmi Partnerrel (vevő, megrendelő, bérlő) jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozását a jelen ÁSZF tartalmazza.

2.    Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. Az ÁSZF a www.szekelyszerszam.hu weboldal https://szekelyszerszam.hu/tartalmak/aszf menüpontjában ismerhető meg.

3.    Szerződő felek jelen ÁSZF-ben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán megkötött adásvételi szerződésen, megrendelés visszaigazoláson, a kiállított számlán vagy bérleti szerződésen alapul. Ezen szerződések, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek.
a)    A Kereskedelmi Partner, mint Vevő az adott jogügylet kapcsán készült megrendelés-visszaigazolásban, szállítási megállapodásban, adásvételi szerződésben, számlában szereplő meghatározott szerszámot, gépet, illetőleg alkatrészt a SzékelySzerszám Kft.-től megvásárolja, a SzékelySzerszám Kft. pedig ezen szerszámot, gépet, illetőleg alkatrészt a Vevő részére eladja, az általa megjelölt helyszínre leszállítja. (Az új gép gyártási éve az adott naptári évnél korábbi is lehet).
b)    A SzékelySzerszám Kft. arra irányuló szerződéssel, eseti megrendeléssel vállalja a Kereskedelmi Partner, mint Megrendelő által rendelkezésre bocsátott gép(ek) szakszerű javítását, amelynek folyamatát munkalapon rögzíti.
c)    A SzékelySzerszám Kft. a tulajdonát képező arra alkalmas gépeket külön erre irányuló bérleti szerződéssel a Kereskedelmi Partner, mint Bérlő használatába adja.

4.    A Kereskedelmi Partner fogalma alatt vállalkozásokat (B2B partner - business to business) és fogyasztókat (B2C partner - business to customer) egyaránt érteni lehet, kivéve ahol a jelen ÁSZF egyes rendelkezései kifejezetten vállalkozásokra vagy fogyasztókra vonatkoznak.
a)    Vállalkozásnak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
A SzékelySzerszám Kft., kifejezett írásos felhívás hiányában is, rendelésre jogosultnak tekinti a vállalkozás alkalmazásában álló személyeket, továbbá minden olyan harmadik személyt, aki korábban a vállalkozás érdekében, illetve a rendelés vagy az áru átvétele során közreműködött, mely ellen a vállalkozás kifejezetten nem tiltakozott.
b)    Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (magánszemély).


III. Regisztráció

A webáruházban történő vásárláshoz, szerszámbérléshez és a szervizelés megrendeléséhez nem kötelező regisztrálni a honlapon, regisztráció kitöltése nélkül is lehetősége van a megrendelések elküldésére. Amennyiben mégis a regisztráció mellett dönt, Ön a regisztrációs űrlap kitöltésével elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot elolvasta és az azokban foglaltakkal egyetért. Amennyiben regisztrációra - a megrendelés leadását megelőzően - nem kerül sor, a megrendelés véglegesítésével, a megrendelt termék(ek) ellenértékének megfizetésével, a terméknek egyszeri átvételével, illetve javításra átadásával igazolja az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat megismerését, valamint annak elfogadását.

1.    A regisztrációhoz az alábbi adatokat szükséges megadnia:
-    Vezetéknév
-    Keresztnév
-    E-mail cím
-    Telefonszám
-    Szállítási adatok (lakcím/székhely, kapcsolattartó/képviselő)

2.    A számla kiállításához szükségünk lesz a számlázási adataira is:
-    Cég vagy az Ön neve
-    Adószáma
-    Utca, házszám, épület, emelet
-    Irányítószám
-    Város

3.    Ezek után meg kell adnia a jelszavát, amelyet a bejelentkezéshez használni fog.

4.    A regisztrációval Ön kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelések megtételére jogosult. A regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A rendelés során megadott adatai, kizárólag a szállítás lehető legpontosabb teljesítése érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra a szállító részére.

5.    A szerződés(ek) tárgyának lényeges jellemzői:

Valamennyi termék mellett megtalálja annak leírását, jellemzőit, valamint a termék ellenében fizetendő vételárat vagy az annak bérlése esetén fizetendő napi bérleti díjat. Ezek az árak a SzékelySzerszám Kft. webáruházának eladási/bérbeadási árai, melyek Magyarországon bruttó (általános forgalmi adóval növelt) árat jelentenek. Külföldi vásárlás esetén a különböző járulékos költségek minden esetben a vásárlót terhelik, legyen az például bárminemű adó vagy vám, a teljesség igénye nélkül. Külföldi felhasználás céljából történő munkagép-bérlésre nincs lehetőség.
A szervizszolgáltatás bruttó (általános forgalmi adóval növelt) munkadíja egyedileg kerül meghatározásra a javítás során kiállított munkalapon, a kifejtett javítási tevékenység tükrében.
Amennyiben további kérdései merülnek fel, érdeklődjön kollégáiknál a fenti elérhetőségeink valamelyikén!


IV. A megrendelés és visszaigazolás

A)    Szerszámok, gépek és alkatrészek értékesítésével kapcsolatban

1.    A SzékelySzerszám Kft. – a Kereskedelmi Partner, mint Vevő megrendelése alapján – a mindenkor érvényes katalógusában, árlistáján található áruk (a továbbiakban: termékek) beszerzését, azoknak a saját raktárába vagy a megrendelő által meghatározott címre történő leszállítását, valamint a termékek vételárának megfizetése ellenében azok tulajdonjogának átruházását vállalja.

2.    A webáruházban kínált termékek a webáruházon keresztül rendelhetőek meg. A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan, azonnal visszaigazolja a webáruház internetes felületén. Ezt követően a SzékelySzerszám Kft. 48 órán belül elektronikus levél útján tájékoztatja a Vevőt a megrendelésének rögzítéséről és a szállítás várható időpontjáról. Az e-mailben a SzékelySzerszám Kft. összegzi a megrendelést, annak minden lényeges információjával együtt (termék beazonosításához szükséges adatok, a megrendelés egyedi azonosító száma, tájékoztató a szállításról, stb.). A megrendelés ezen visszaigazolással válik véglegessé, tehát a SzékelySzerszám Kft. ezen visszaigazolással – és a termék vételárának kiegyenlítésével – válik kötelezetté a Termék leszállítására.

3.    A megrendelés visszaigazolásban nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a jelen ÁSZF szabályai irányadók, vagyis az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és a SzékelySzerszám Kft. között létrejövő szerződés részét képezi. A SzékelySzerszám Kft. a jelen ÁSZF feltételeitől kizárólag a Vevő előzetes írásbeli tájékoztatása és annak az eltéréshez való hozzájárulása esetén térhet el. A megrendelés visszaigazolás és a jelen ÁSZF feltételei közötti eltérés esetén a visszaigazolásban foglalt feltételek az irányadóak a felek jogviszonyára.

4.    A megrendelések feldolgozása és kiszállítása kizárólag hétköznapokon, a SzékelySzerszám Kft. üzlethelyiségének nyitvatartási idejében, Hétfő-Péntek: 8:00-16:30 között történik.

5.    Vevő a korábbiakban leadott rendeléseit a „Saját fiók” menüpontban, a „Rendeléseim” hivatkozásra kattintással tekintheti meg.

6.    A SzékelySzerszám Kft. a megrendelés írásbeli visszaigazolásában részletezett feltételekkel vállalja teljesíteni az adásvételt. Felek között a teljesítésre vonatkozó kötelezettség a SzékelySzerszám Kft. részéről – a Vevő megrendeléséről – küldött írásbeli visszaigazolással jön létre. Amennyiben a Vevő a visszaigazolás tartalmával bármilyen okból kifolyólag nem ért egyet, úgy azt a SzékelySzerszám Kft. székhelyére vagy elektronikus levelezési címére (webshop@szekelyszerszam.hu), 24 órán belül, megküldött írásbeli nyilatkozatában kifogásolhatja (nyilatkozattétel).
A nyilatkozattétel elmulasztása a Vevő részéről a visszaigazolás elfogadását, azaz a visszaigazolásban rögzített feltételek szerinti adásvételi szerződés létrejöttét jelenti. A SzékelySzerszám Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a webáruházban bármilyen technikai okból tévesen megjelenő árakat legkésőbb a megrendelés visszaigazolásban helyesbítse, erre kifejezetten felhívva a Vevő figyelmét.

7.    A SzékelySzerszám Kft. fenntarja magának a jogot arra, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés, annak jóváhagyása után, elektronikusan már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló a SzékelySzerszám Kft., weboldalon feltüntetett elektronikus levelezési címén és telefonszámán jelentheti be a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül.

8.    Vevő az esetlegesen felmerülő kérdéseit a „Kapcsolat” menüpont alatt lévő e-mail címen teheti fel munkatársainknak.

B)    Szerszámok, munkagépek bérletével kapcsolatban

1.    A SzékelySzerszám Kft. a mindenkor érvényes, „Gépbérlés” menüpont alatt található katalógusában szereplő, tulajdonát képező vagy rendelkezése alatt álló munkagépeket, - külön erre irányuló bérleti szerződéssel - meghatározott időtartamra a Kereskedelmi Partner, mint Bérlő használatába adja.

2.    A „Gépbérlés” menüpont alatt található munkagépekre megrendelés, ugyanezen menüpont alatt, a bérbe venni szándékolt gép kijelölésével, a naptárban a tervezett időszak kijelölésével, és a „Kosárba” gombra való kattintással, a SzékelySzerszám Kft. e-mail címére történő igénybejelentő levél megküldésével, valamint a telefonos megkeresés útján adható le. A webáruházon keresztül történő bérleti igény leadására, valamint annak SzékelySzerszám Kft. általi visszaigazolására a fenti IV/A. pont alatt kifejtettek az irányadók azzal, hogy a bérleti jogviszony a berendezés személyes átvételével, a kaució (óvadék) megfizetésével, valamint a bérleti szerződés és az átadás-átvételi elismervény aláírásával jön létre. A kaució (óvadék) kifizetéséig, illetve a bérleti megállapodás és az átadás-átvételi elismervény aláírásáig a SzékelySzerszám Kft. jogosult megtagadni az eszköz rendelkezésre bocsátását.
A SzékelySzerszám Kft. - a visszaigazoló e-mail csatolmányai között - továbbítja a Bérlő számára a bérleti szerződést, annak megismerése céljából.


3.    Bérleti jogviszony esetén a SzékelySzerszám Kft. vállalja, hogy a Bérlő ilyen irányú kifejezett kérése esetén, részére kezelési és karbantartási oktatást ad az adott gépre vonatkozóan, még annak használatba vétele előtt. A bérleti jogviszony keretében a bérlet tárgyát képező gépet kizárólag képesítéssel, illetve az adott gép kezeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező személy kezelheti, akiért a Bérlő felelősséget vállal.

C)    Szervizszolgáltatással kapcsolatban

1. A szervizszolgáltatási szerződés hatálya a Kereskedelmi Partner, mint Megrendelő tulajdonát képező ipari munkagépek felmerülő műszaki hibáinak felmérésére, szakszerű javítására, ezek megszüntetéséhez esetlegesen szükséges alkatrész biztosítására, a megfelelő műszaki állapot megőrzéséhez szükséges szervizek ellátására, garanciális időszakon belül és azon túl, valamint a garanciális elszámolhatóság körébe nem tartozó szolgáltatás elvégzésére terjed ki.

2. Megrendelő a „Szerviz” menüpont alatt a „Gépjavítás rendelés online” gombra kattintással, a SzékelySzerszám Kft. e-mail címére történő igénybejelentő levél megküldésével, valamint a telefonos megkeresés útján adható le. A webáruházon keresztül történő javítási igény leadására, valamint annak SzékelySzerszám Kft. általi visszaigazolására a fenti IV/A. pont alatt kifejtettek az irányadók azzal, hogy a javító szolgáltatásra irányuló jogviszony a berendezés – SzékelySzerszám Kft. szervizében történő – egyszeri, javításra történő átadását, a szerviz-munkalap kitöltését és az átadás-átvételről szóló pontjának aláírását követően jön létre. A munkalap aláírása egyben a SzékelySzerszám Kft. árajánlatának elfogadását is jelenti.
A SzékelySzerszám Kft. - a visszaigazoló e-mail csatolmányai között - továbbítja a Megrendelő számára a szerviz-munkalapot, annak megismerése és a Megrendelőt érintő adatok előzetes kitöltése céljából.


3. A SzékelySzerszám Kft. vállalja a szervizében (2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22.) állapotfelmérés elvégzését, az alkatrészigény megállapítása mellett, majd az állapotfelmérés és alkatrészigény megállapítását követően a beszerzésre, a tervezett szolgáltatási munkaórára, és a hibafeltárásra vonatkozóan árajánlatot, annak elfogadása esetén szerződést készít. A hibafeltárás befejezéséről a SzékelySzerszám Kft. értesíti a Megrendelőt, ezzel egyidejűleg pedig továbbítja részére a javításra vonatkozó árajánlatát. Megrendelés hiányában a felhasznált anyagot és a hibafeltárási munkaórát a SzékelySzerszám Kft. a kiállított munkalapon igazolja a Megrendelő vagy felelős megbízottja részére.

4. A SzékelySzerszám Kft. a szerződésben foglaltak szerint - a saját üzlethelyiségében vagy szervizében - vállalja a gép javítását, szervizelését, majd a munkálatok befejezését követően a Megrendelő részére a gép üzemképes, munkavégzésre alkalmas állapotban való átadását. A SzékelySzerszám Kft. az üzemképesség vagy üzemképtelenség állapotát munkalapon rögzíti.

5. A SzékelySzerszám Kft. a javítást követően munkalapot állít ki a Megrendelő vagy felelős megbízottja részére, a javított gép adatainak, a munkavégzés típusának, a felhasznált alkatrész, szervizanyag és a munkavégzés, munkaidő, valamint kiszállás igényének rögzítése mellett.

6. A SzékelySzerszám Kft. vállalja a munkalapon igazolt tételekről, a szerződésben rögzítettek alapján a számla kiállítását, és annak a Megrendelő részére való átadását, megküldését.

7. Megrendelő vállalja a munkagép hibájának SzékelySzerszám Kft. részére történő bejelentését, a javításra szoruló gép szervizbe történő elszállítását és rendelkezésre bocsátását, valamint a kapcsolattartó személy meghatározását. A szerviz szakszerűségének biztosítása érdekében a Megrendelő a gépet lemosva, letisztítva köteles a SzékelySzerszám Kft.-nek átadni, ellenkező esetben a SzékelySzerszám Kft. erre vonatkozó szolgáltatási díjat jogosult felszámolni.

8. Megrendelő vagy felelős megbízottja vállalja az eseti munkavégzés után a munkalap leigazolását, személyesen vagy elektronikus módon való átvételét, melyen jogosult feltüntetni megjegyzéseit, észrevételeit a gép, illetve a javítás körülményeivel kapcsolatban. Megjegyzés, észrevétel hiányában a munkalapon feltüntetett adatok elfogadottnak tekintendők.
Megrendelő az aláírtan igazolt, avagy a részére elektronikus módon megküldött munkalapot minden esetben elismeri a munkavégzés és a számlakészítés alapjául. Az ezen kiállított adatokkal a szolgáltatási számla értékét a SzékelySzerszám Kft. részére a rögzített fizetési határidő betartásával a Megrendelő megtéríti.


V. Szállítási feltételek szerszámok, munkagépek és alkatrészek értékesítésével, bérgépek átadásával, kapcsolatban

A)    Szerszámok, munkagépek és alkatrészek értékesítése

1. A SzékelySzerszám Kft. a megrendelés szerint értékesíteni kívánt árut, amennyiben az raktárkészleten nincsen, az áru gyártójától/forgalmazójától megrendeli és a saját raktárába szállítja. Az áru beérkezéséről tájékoztatja a Kereskedelmi Partnert, mint Vevőt.

2. Vevő a megvásárolt terméket a SzékelySzerszám Kft. üzlethelyiségében veszi át vagy kiszállítási igény alapján a megrendelt eszközt a SzékelySzerszám Kft., a Vevő költségén, az általa megjelölt címre szállíttatja, ahol a Vevő saját költségén maga köteles gondoskodni a gépnek szállítóeszközről történő lerakodásáról.

3. A szállítási és egyéb határidőket, valamint a gép átadás-átvételének időpontját a felek a közöttük létrejött szállítási megállapodásban, adásvételi szerződésben, megrendelés-visszaigazolásban rögzítik. A szállítási határidőnek a gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért a SzékelySzerszám Kft. felelősséget nem vállal. Vevő tudomásul veszi, hogy az ilyen típusú késedelemből eredő esetleges kárát a SzékelySzerszám Kft. nem köteles megtéríteni.

4. A kárveszélyviselés minden esetben a Vevő, vagy a Vevő fuvarozója részére történő átadással száll át a Vevőre és ez a dolog minőségi és mennyiségi átvételének időpontja is.
Vevő az áru átadásakor az áru mennyiségét és minőségét tételesen köteles ellenőrizni. Vevő a SzékelySzerszám Kft. által kiállított számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen aláírásával igazolja, hogy az árut hiánytalan mennyiségben és megfelelő minőségben átvette, amennyiben ezzel ellentétes, kifejezett kifogás nincsen a dokumentumon. Az áru kifogás nélküli átvétele után a SzékelySzerszám Kft. utólagosan szállítási sérülésekből adódó reklamációt nem fogad el.

5. Vevő köteles megfelelő személyt biztosítania az áru átvételére (cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, megfelelő meghatalmazott, alkalmazott, Vevő fuvarozója, stb.). Az áru átvételére megjelent személy köteles a SzékelySzerszám Kft.-nek (vagy az általa megbízott fuvarozónak) igazolni az áru átvételére való jogosultságát. Felek e körben rögzítik, hogy amennyiben a számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen az átvétel igazolásánál a Vevő vagy meghatalmazottja aláírása elhelyezésre kerül, úgy az árukat a Vevő részére leszállítottnak tekintik.

6. A SzékelySzerszám Kft. a kiszállítás várható időpontjáról, legalább az azt megelőző 3 (három) nappal tájékoztatja a Vevőt. A SzékelySzerszám Kft. által a szállításra megjelölt határidők és feltételek azonban tájékoztató jellegűek, az azokban bekövetkező esetleges csúszásokért, változásokért a SzékelySzerszám Kft.-t felelősség nem terheli, a Vevő kártalanítására vagy ezen a jogcímen általa, vagy vele szemben támasztott kár- vagy kötbér megfizetésére a SzékelySzerszám Kft. nem kötelezhető.

7. Felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban történt változásokat annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül haladéktalanul köteles a SzékelySzerszám Kft.-nek bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért a SzékelySzerszám Kft. felelősséget nem vállal.

8. Amennyiben a Vevő a megvásárolni kívánt árut nem veszi át a teljesítés idejéről történt értesítés kézhezvételét követő 3 (három) napon belül, úgy késedelembe esik. Ez esetben a SzékelySzerszám Kft. jogosult az aktuális árlistája szerinti raktározási költséget felszámítani, valamint 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelem esetén a teljesítéstől elállni, mely esetben Vevő köteles a SzékelySzerszám Kft.-nél felmerült valamennyi költséget és kárt – a SzékelySzerszám Kft. felhívására - megfizetni. Elállás esetében a SzékelySzerszám Kft. jogosult a Vevő által fizetett foglalót megtartani, illetőleg a kapott előlegből a felmerült költségeit/kárát kielégíteni.

9. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról szóló nyilatkozatot a felek írásban rögzítik.

10. A termékek tulajdonjoga, annak ellenértéke kifizetéséig a SzékelySzerszám Kft.-t illeti meg. A tévesen szállított áru esetében a visszaszállításról a SzékelySzerszám Kft., tévesen megrendelt áru esetében a Vevő gondoskodik. A SzékelySzerszám Kft. által tévesen szállított alkatrészek ellenértékét, sztornó számla kiállításával a SzékelySzerszám Kft. a Vevőnek visszafizeti. Vevő a tévesen megrendelt alkatrész megvásárlásától, a termék ellenértékének kifizetésétől számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül elállhat, a terméknek SzékelySzerszám Kft. székhelyére történő visszaszállításával. A Vevő vásárlástól való elállása esetén a termék visszavételére, valamint a vételárának visszatérítésére, kizárólag a SzékelySzerszám Kft. által kiállított számla bemutatásával van lehetőség.

11. Vevő az adásvételtől, a visszaigazolt áru vételárának megfelelő összegű bánatpénz fizetése mellett, jogosult elállni (ez tartalmazza a SzékelySzerszám Kft. összes költségét). Vevő jogosult az adásvételtől a SzékelySzerszám Kft. felé fizetendő kártérítési, kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül elállni, amennyiben az eladni kívánt áruk forgalmazója/gyártója az árukat részben vagy egészben nem szállítja le a SzékelySzerszám Kft. részére.

12. A SzékelySzerszám Kft.-nek jogában áll az alkatrész visszavételétől elzárkózni, amennyiben egyedileg megrendelt alkatrészről van szó, és azt a SzékelySzerszám Kft. a kínálatában raktáron nem tartja, illetőleg a termék visszaraktározása esetén a termék újbóli értékesítésére igen csekély esély mutatkozik.

13. A SzékelySzerszám Kft. megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, kiadását, ha a szállítást/átadást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az európai uniós, illetve a magyar (kereskedelmi) jogszabályokat, valamint a termék gyártójával kötött megállapodást.

B)    Bérgépek átadására vonatkozó rendelkezések

1.    Bérleti jogviszony esetében, a bérleti szerződés megkötése mellett, a bérlet tárgyát képező munkagép átadás-átvételéről jegyzőkönyvet (átadás-átvételi elismervényt) kell készíteni, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A bérleti szerződésből, valamint az ahhoz tartozó átadás-átvételi elismervényből megállapíthatónak kell lennie, hogy a felek közötti bérleti jogviszony milyen lényeges tartalmi elemekkel jött létre, valamint utalniuk kell a bérbe vett munkaeszköz műszaki állapotára is. A Kereskedelmi Partner, mint Bérlő, a bérlet tárgyát képező munkagéppel együtt, átveszi az átadás-átvételi elismervényben szereplő, a géphez tartozó tartozékokat és dokumentációt.

2.    Bérlő a bérelt munkagépet főszabály szerint a SzékelySzerszám Kft. üzlethelyiségében veheti át (2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22.). A Bérlő külön kérelme esetén a bérlet tárgyát képező eszközt a SzékelySzerszám Kft., a Bérlő költségén, az általa megjelölt helyszínre szállíttatja.
Amennyiben a Bérlő fogyasztó, a SzékelySzerszám Kft. képviselője jogosult megbizonyosodni a bérleti szerződésen - a Bérlőre vonatkozó - személyes adatok helyességéről, érvényességéről. E célból a SzékelySzerszám Kft. jogosult a Bérlő személyes okmányait, személyi igazolvány, lakcímkártya, 30 napnál nem régebbi közüzemi számla, elkérni és a bérleti szerződésben feltüntetett adatokat ellenőrizni.

3.    A bérleti jogviszony időtartama az átadás-átvételi elismervényben meghatározott szerszámnak a Bérlő vagy képviselője által a Bérbeadó üzlethelyiségében történő átvételtől, vagy – amennyiben a bérelt eszköz meghatározott címre szállítását igényli – a futárszolgálat kézbesítésének napján reggel 8 órától, az eszköz(ök)nek a Bérbeadó üzlethelyiségébe történő hiánytalan visszaszállításáig tart.
Bérlő a bérleti szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jogviszony fennállása alatt a számlázási időszak 24 (huszonnégy) órás ciklusonként számítandó.

4.    Bérlő feltétlen felelősséget vállal a bérelt gépért, annak átvételétől kezdődően a SzékelySzerszám Kft. székhelyén történő, hibamentes visszaadásáig. Amennyiben a Bérlő az eszközt, nem hiba- vagy sérülésmentes állapotban szolgáltatja vissza, esetleg bármely tartozéka vagy bármely dokumentum hiányzik, úgy a Bérlő köteles megtéríteni az okozott kárt, a SzékelySzerszám Kft. által kiállított számla ellenében.


VI. A szerviz munkalapra vonatkozó rendelkezések

1.    A SzékelySzerszám Kft. az általa elvégzett szerviz szolgáltatás során munkalapot állít ki, mely tartalmazza a szolgáltatást megrendelő vállalkozás/fogyasztó adatait, a javításra átvett berendezés adatait, a szervizelés elvégzésének feltételeit, az elvégzett munka megnevezését, a szükséges alkatrészek megjelölését, valamint azok költség-vonzatát.

2.    A SzékelySzerszám Kft. minden, a részére átadott munkagép tekintetében hibafeltárást végez, és ennek eredményét alapul véve árajánlatot készít, amely tartalmazza az átadott berendezés hibáit, a szükséges szervizelési munkálatok megnevezését és a kijavításhoz elengedhetetlen, új alkatrészek felsorolását (azok bruttó árának feltüntetésével). Abban az esetben, ha Kereskedelmi Partner, mint Megrendelő az árajánlatot nem kívánja elfogadni és a szerszám javítását végül nem rendeli meg, a SzékelySzerszám Kft. a hibafeltárási munkafolyamat költségéről számlát állít ki részére.
A hibafelmérés nettó óradíja a munkalapon kerül feltüntetésre. A SzékelySzerszám Kft. az óradíj és a ténylegesen feltárásra fordított idő alapulvételével állapítja meg az átvizsgálás munkadíját, amely nem lehet kevesebb fél óra munkadíjnak megfelelő összegnél.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szervizelés - megrendelés hiányában történő - elmaradása esetén -, a hibafeltárásra átadott munkagépet a SzékelySzerszám Kft. szétszerelt, munkavégzésre alkalmatlan állapotban szolgáltatja vissza részére, ugyanis a javításra átvett állapotban való visszaadása a felmérés elvégzése következtében nem lehetséges. Megrendelő továbbá tudomásul veszi azt is, hogy a berendezés ilyen (meghibásodott) állapotban a biztonságos munkavégzésre alkalmatlan.

3.    A szerviz munkalap aláírásával a SzékelySzerszám Kft. elismeri az eszköz javításra való átvételét, míg a Megrendelő elfogadja a javítás feltételeit és a szerviz árajánlatát.

4.    A SzékelySzerszám Kft. a szerviz során beépített alkatrészekre a gyártók által előírt garanciát biztosít.

5.    A SzékelySzerszám Kft., a szerviz szolgáltatás elvégzését követően, az elkészült szerszámokat a szolgáltatást megrendelő értesítésétől számított 60 (hatvan) napig tárolja, a Megrendelő ezen határidőn belül jelentkezhet a szervizelt munkagépért vagy kérheti – saját költségére – annak, meghatározott címre történő elszállítását.
Amennyiben a Bérlő a fenti határidőn belül nem jelentkezik a javításra átvett eszközért, a SzékelySzerszám Kft. jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) jogalap nélküli birtoklásra irányadó szabályai szerint eljárni, különös tekintettel a Ptk. 5:12. §-ra. Eszerint, ha a jogosult (Megrendelő) a dolgot megfelelő határidő alatt nem szállítja el, és annak máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel vagy a költségek előlegezésével járna, a jogalap nélküli birtokos (SzékelySzerszám Kft.) a dolgot értékesítheti vagy felhasználhatja. Az értékesítésből befolyt összeg vagy a felhasznált dolog ellenértéke a Megrendelőt illeti meg, azonban ezen pénzösszegbe a SzékelySzerszám Kft. jogosult beszámítani a Megrendelővel szemben fennálló, ki nem elégített követelését (pl. szervizszolgáltatás számlával igazolt ellenértéke, a dolog értékesítése során felmerülő többletköltségek).
Megrendelő a munkalap aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elszállításra megadott határidő lejárta után az eszköz tárolása/máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel és a költségek előlegezésével járna a SzékelySzerszám Kft. számára.
Megrendelő a munkalap aláírásával továbbá tudomásul veszi azt is, hogy amennyiben az adott eszköz belátható határidőn belül nem értékesíthető, illetve abban az esetben is, ha az eszköz értékesítésével kapcsolatos költségek előreláthatólag meghaladnák az értékesítéssel elérhető vételárat, a SzékelySzerszám Kft. jogosult a berendezést – a Megrendelő költségén – hulladéktelepre elszállítani vagy megsemmisíteni/megsemmisíttetni. Amennyiben a berendezés (vagy annak bármely alkatrésze) veszélyes hulladéknak minősül, a Megrendelőt terhelik az annak speciális kezelésével, megsemmisítésével járó többletköltségek is.


VII. Vételár szerszám, gép és alkatrész értékesítésével kapcsolatban, szolgáltatási díj a szerviz szolgáltatással kapcsolatban, bérleti díj a bérgépekkel kapcsolatban

Az áruk vételárát, továbbá a szolgáltatások díját a SzékelySzerszám Kft. mindenkori árjegyzéke, katalógusa tartalmazza, amely a webáruházban is megtalálható. A SzékelySzerszám Kft. aktuális árainak megismerése, az árajánlat kérés a megrendelés előtt, mindig a Kereskedelmi Partner kötelezettsége.

A)    Szerszámok, gépek, alkatrészek értékesítésével kapcsolatban

1.    Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező szerszám, gép, alkatrész vételárát a webáruház katalógusában, a szállítási megállapodásban, az adásvételi szerződésben, a megrendelés visszaigazolásban, számlában vagy egyéb megállapodásban rögzítik. A jogügyletet a felek a megállapodásuk szerinti pénznemben, de főszabály szerint a mindenkori magyar fizetőeszköznek megfelelő pénznemben kötik egymással, a vételárat bruttó (nettó vételár ÁFÁ-val növelt értéke) összegben határozzák meg.

2.    Az áru megvásárlásával kapcsolatban minden esetben számla kerül kiállításra, melyet a SzékelySzerszám Kft. az áru feladásával egyidejűleg e-mailben, de legkésőbb az áruk kézbesítésekor, a szállító útján átadja a Vevőnek. A felek eltérő megállapodása hiányában, az áruk teljes vételárának megfizetése a megrendeléssel egyidejűleg esedékes. A SzékelySzerszám Kft. - a termékek webáruházon keresztül történő megrendelése esetén – az ellenérték megfizetésére bankkártyás fizetés, banki átutalás, utánvét, illetve személyes átvétel esetén készpénzes fizetés lehetőségét biztosítja a vásárlók számára.
Az előre utalásos fizetés a SzékelySzerszám Kft. forint alapú bankszámlájára történhet, amelyet a Vevő minden esetben, a fizetést megelőzően köteles egyeztetni a SzékelySzerszám Kft.-vel. A banki átutalás költsége a Vevőt terheli. Bankkártyával vagy banki átutalás útján történő fizetés esetén a SzékelySzerszám Kft. azon összeget ismeri el teljesítésként, mely a számlavezető bankja által a bankszámláján jóváírásra került, így a megrendelés feldolgozására is csupán ezt követően kerül sor.
Utánvéttel történő, illetve személyes átvétel esetén készpénzes vásárlásnál, a fuvarozó vagy a SzékelySzerszám Kft. alkalmazottja csak a termék vételárának hiánytalan megfizetése után köteles a megrendelt áru átadására. A SzékelySzerszám Kft. mindaddig megtagadhatja az áru(k)nak Vevő részére történő átadását, amíg a vételár maradéktalanul kiegyenlítésre nem kerül.

3.    Amennyiben a SzékelySzerszám Kft. a megrendelés visszaigazolásában foglalót vagy előleget jelölt meg a teljesítés előfeltételeként, úgy a teljesítést csak ezen összeg beérkezését követően kezdi meg. Erről a SzékelySzerszám Kft. díjbekérőt készít, melyet személyesen vagy – online, illetve telefonos megrendelés esetén – e-mailben a Vevő rendelkezésére bocsát. A SzékelySzerszám Kft. fenntartja az árváltoztatás jogát, amennyiben Vevő az előleget/foglalót a visszaigazolás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem fizeti meg, sőt ebben az esetben elállásra is jogosult.

4.    Vevő a SzékelySzerszám Kft.-nek fizetendő vételárral szemben semmilyen követelésének/igényének beszámítására nem jogosult.

5.    A vételár tartalmazza az ÁFA, valamint az értékesítés kapcsán esetlegesen felmerülő vám és illeték összegét, melyet a SzékelySzerszám Kft. a számlákon részletesen feltüntet. A SzékelySzerszám Kft. az eladási árakat jogszabályi megkötés nélkül, szabadon határozza meg, melyek a mindenkori átjegyzékben megtekinthetők, ahol az vételárak nettó (ÁFÁ-val nem növelt értékkel) szerepelnek. A SzékelySzerszám Kft. fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott alkalmazottai az árlista szerinti árakból engedményt adjanak.
Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásban, adásvételi szerződésben, szállítási megállapodásban vagy számlában szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, a forgalmazó üzletpolitikájának, valamint a Vevő és a SzékelySzerszám Kft. áregyeztetésének eredménye.

6.    Az átutalási határidő általánosan a számla kiállítási dátumától számított 8 (nyolc) nap. Fizetési késelem esetén, amennyiben az a Vevő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, a SzékelySzerszám Kft., fogyasztó esetén a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése, vállalkozás esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.
Ezen felül – ha a követelése érvényesítését a jog által biztosított lehetőségek igénybevételével kell biztosítania – a SzékelySzerszám Kft. jogosult a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti mértékű behajtási költségátalányt, valamint a Vevő lejárt tartozásának érvényesítése során felmerült valamennyi költséget (pl. ügyvédi munkadíj) követelni a Vevőtől.
A SzékelySzerszám Kft. jogosult megtagadni a Vevő kiszolgálását, amennyiben a Vevőnek tartozása áll fenn irányába.

7.    Az értékesített szerszám, illetve munkagép vonatkozásában a tulajdonjogát a SzékelySzerszám Kft. a teljes vételár megfizetéséig fenntartja, a tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetését követően száll át a Vevőre. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruk felett rendelkezni (pl. értékesítés, beépítés, stb.) kizárólag a teljes vételár megfizetését követően jogosult.

8.    A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban teheti meg. A SzékelySzerszám Kft. a munkagép Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.). Vevő a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát tudomásul veszi.

9.    Az alkatrészek ellenértékének kifizetésére a SzékelySzerszám Kft. ugyanezen alcím alatt részletezett szabályokat alkalmazza azzal, hogy nagyobb összegű előrendelés, vagy raktáron nem tartott nagy értékű alkatrész értékesítése esetén jogosult vételár előleget kérni, amely a megrendelt áru nettó értékének 30 %-ig terjedhet.

B)    A szerviz szolgáltatással kapcsolatban

1.    Kereskedelmi Partner, mint Megrendelő a szerződő felek között létrejött egyedi szerződés (munkalap), valamint az annak alapján kiállított számla szerint köteles a szolgáltatás ellenértékét – szervizszolgáltatás díja, anyagköltség, hibafeltárás munkadíja, stb. – a SzékelySzerszám Kft. részére, a munkálatok befejezését követően megfizetni, az előző alcímek szerinti fizetési módok igénybevételével.

2.    A SzékelySzerszám Kft. a Megrendelő esetleges fizetési késedelmének időtartama alatt a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni nem köteles, a javításra átvett munkagépet a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig visszatarthatja. A Megrendelő - késedelembe esését követően történő - kifizetéseiből elsődlegesen a felmerült késedelmi kamat kerül elszámolásra, majd a fennmaradó összeg képezi a szolgáltatás ellenértékét, vagy annak egy részét.

C)    Bérleti díj a bérgépekkel kapcsolatban

1.    Bérleti jogviszony keretében a Kereskedelmi Partner, mint Bérlő bérleti díj fizetésére köteles, amelynek mértékét (a napi bérleti díj feltüntetésével) és teljesítésének módját a felek között létrejött bérleti szerződés, valamint az átadás-átvételi elismervény tartalmazza.

2.    A fizetendő bérleti díjat a SzékelySzerszám Kft. a napi bérleti díj és a bérleti időszakkal érintett napok számának szorzatával állapítja meg, mely összeg az átadás-átvételi elismervényen is feltüntetésre kerül.
A bérleti díj teljesítése - főszabály szerint - a bérleti időszak végén, a bérelt szerszám, illetve munkagép visszaszolgáltatásával egyidejűleg, a SzékelySzerszám Kft. által kiállított számla ellenében válik esedékessé. Ugyanakkor tartós, huzamosabb idejű szerszámbérlés esetén a SzékelySzerszám Kft. jogosult havonta – utólagosan - számlát kiállítani a Bérlő felé, a fent részletezett elszámolás alapján.
Bérlő köteles a bérleti szerződés teljes időtartamára járó bérleti díj összegét megfizetni abban az esetben is, ha a szerszámot nem használták.

3.    Berendezések bérléte esetén, a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg, a Bérlő köteles a SzékelySzerszám Kft. részére kauciót (óvadékot) fizetni, melynek mértéke a bérleti szerződés aláírásának napján hatályban lévő Gépbérleti árlistában meghatározott napi bérleti díj alapulvételével kiszámított 60 (hatvan) napi bérleti díjnak felel meg. Ezt az összeget a felek az átadás-átvételi elismervényben rögzítik. A kaució (óvadék) a szerszám hibátlan, működőképes állapotban történő visszaszolgáltatását biztosítja.
A kaució (óvadék) összegének elszámolására a bérleti jogviszony majdani megszűnésekor kerül sor.
Bérbeadó a kaució (óvadék) megfizetésére - a készpénzes fizetés mellett – lehetőséget biztosít bankkártyás, illetve banki átutalásos tranzakcióval történő teljesítéssel egyaránt. Bérbeadó a kaució (óvadék) összegének - ilyen formában történő – megfizetéséről minden esetben ÁFÁ-s számlát állít ki.
Minden olyan esetben, amikor a kaució (óvadék) összege bankkártyával vagy banki átutalás útján kerül kiegyenlítésre, a Bérbeadó – a bérleti jogviszony megszűnésekor – jogosult beszámítani a kaució (óvadék) összegét a bérleti időszak során felhalmozódott bérleti díj összegébe. Az így fennmaradó különbözetet a Bérbeadó a bérleti időszak utolsó napjától számított 8 (nyolc) napon belül téríti vissza a Bérlő részére.
Amennyiben a Bérlő a bérelt gépet nem, nem az átvételkori műszaki állapotban, sérülten vagy működésképtelenül szolgáltatja vissza, a SzékelySzerszám Kft. jogosult felhasználni a kaució (óvadék) összegét az eszköz javítására vagy pótlására. Ilyen - a kaució (óvadék) felhasználására okot adó - esetben a SzékelySzerszám Kft. számlát állít ki a berendezés ellenértékéről vagy a szervizelésének díjáról.


VIII. Kiegészítő szabályok a szolgáltatások teljesítéséhez

1.    A fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén a SzékelySzerszám Kft. – a saját szerződésszerű teljesítésére tekintettel - jogosult a biztosítéknyújtási feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra és kártérítés követelésére.

2.    Amennyiben a Kereskedelmi Partner az adott jogügylet kapcsán megkötött szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi, a SzékelySzerszám Kft. írásbeli felszólítása alapján az ott megjelölt határidőben a vele szemben fennálló követelését nem egyenlíti ki, úgy a SzékelySzerszám Kft. jogosult a tartozás kiegyenlítéséig a Ptk. (fogyasztó esetén 6:48.§ (1) bekezdése, vállalkozás esetén a 6:155.§ (1) bekezdése) szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

3.    A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és a felek a szerződés megszűnésétől számított 8 (nyolc) napon belül kötelesek elszámolni egymással. A Kereskedelmi Partner köteles a SzékelySzerszám Kft. irányába fennálló, az elszámolás során ki nem elégített tartozását, az elszámolást követő 8 (nyolc) napon belül kiegyenlíteni.

4.    A SzékelySzerszám Kft. jogosult, de nem köteles a Kereskedelmi Partner részére e-számlát kiállítani, melyet digitális aláírással és időbélyeggel lát el. Amennyiben a Kereskedelmi Partner e-számla befogadására nem képes, ezt a számla kiállítását követően haladéktalanul köteles jelezni a SzékelySzerszám Kft. részére, aki erre tekintettel papíralapú számlát állít ki és ad át (akár e-mail útján is) a Kereskedelmi Partnernek.


IX. Fogyasztók szerződéstől való elállása, a termék visszaszolgáltatása

1.    Vevő a SzékelySzerszám Kft.-vel kötött szerződéstől kizárólag az alábbiak szerint jogosult elállni. A Vevő elállási jogának gyakorlására vonatkozó szabályozást, amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, egyebekben pedig a Ptk. tartalmazza.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát adásvételi szerződés esetén a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

2.    A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia a SzékelySzerszám Kft. üzlethelyiségébe. A SzékelySzerszám Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, sértetlen csomagolású, nem használt vagy korábban nem beépített) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

3.    Vevő elállása esetén, amennyiben a Vevő fogyasztó, a SzékelySzerszám Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
A szabályos vevői elállás vagy felmondás esetén a SzékelySzerszám Kft. a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján a SzékelySzerszám Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Ha a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a SzékelySzerszám Kft. mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4.    Elállás esetén a SzékelySzerszám Kft. a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, használt, sérült a csomagolása, stb.).

5.    Fogyasztónak minősülő Vevő esetén az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:
Cégünk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy a Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a)    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b)    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c)    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e)    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f)    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g)    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h)    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i)    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j)    hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k)    nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l)    lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m)    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.    Elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk, fogyasztónak minősülő Vevők esetében, a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében találhatók.


X. Jótállás, szavatossági jogok szerszám, munkagép és alkatrész értékesítésével, szerviz szolgáltatással kapcsolatban

A)    Szerszám, munkagép és alkatrész értékesítése esetén

1.    A SzékelySzerszám Kft. az általa forgalmazott termékekkel összefüggésben őt terhelő jótállási, valamint a kellék- és termékszavatosság körébe tartozó kötelezettségére a Polgári Törvénykönyv, valamint amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, akkor az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet, továbbá az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak. A SzékelySzerszám Kft. garantálja, hogy a felmerülő jótállási problémákat a gyártó vagy a termék importőre felé továbbítja.
Fogyasztónak minősülő vásárlókra irányadó jótállási és szavatossági szabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatják.
Vevő - az általa megvásárolni kívánt áru ellenértékének átadásával - igazolja, hogy ezen szabályokról, különösen a jogszabályi határidőkről, a SzékelySzerszám Kft.-től a termék megvásárlása során tájékoztatást kapott, a Vevő a termék kiszolgálásakor a hozzá tartozó használati útmutatót és jótállási jegyet kézhez kapta. A jótállási jegy átadásának elmaradása esetén a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) bemutatásával is érvényesíthetőek.

2.    A SzékelySzerszám Kft. szavatol azért, hogy az általa forgalmazott termékek minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. Amennyiben a termék valamilyen okból az előírásoktól eltér, akkor a Vevő köteles azt a SzékelySzerszám Kft. felé az áru átvételét követően haladéktalanul jelezni, annak érdekében, hogy a SzékelySzerszám Kft. a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

3.    Vevőt a jótállási és szavatossági jogok a termékek átvételétől illeti meg, ám annak gyakorlására kizárólag azok vételárának teljes megfizetését, azaz a tulajdonjog megszerzését követően jogosult.

4.    A SzékelySzerszám Kft.-t a Vevő által más forgalmazótól vásárolt, de általa is kínált áruk vonatkozásában jótállási és szavatossági kötelezettség nem terheli, ezen termékek garanciális javítására nem köteles, azok jótállási időn belül történő szervizelését a SzékelySzerszám Kft. térítés (számla) ellenében vállalja.
Vevő tudomásul veszi, hogy olyan szerszám berendezéseknél, amelyek tekintetében a gyártó nyilatkozik a jótállási és szavatossági jogok/kötelezettségek átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben köteles érvényesíteni.

5.    Vevő tudomásul veszi, hogy a SzékelySzerszám Kft. jótállási, illetve kellék- és termékszavatossági kötelezettsége nem terjed ki olyan termékekre, amelyek meghibásodását a vonatkozó magyar jogszabályok szerint előírt határidőn túl jelentenek be, továbbá azokra a termékekre sem, amelyeknek meghibásodása a Vevő felróható magatartására vezethető vissza – ideértve a következő pontban felsorolt eseteket is – vagy az előállt hibák a termék rendes elhasználódásának körébe tartoznak.

6.    A SzékelySzerszám Kft., az általa értékesített alkatrészre, a Vevő által történt átvételtől számított 6 (hat) hónap időtartamig jótállást vállal.
A nem rendeltetésszerű használat, a megvásárolt alkatrésznek nem a SzékelySzerszám Kft., avagy más szakszerviz által, számlával igazolt módon történő beszerelése, javítása, avagy átalakítása, a szakszerűtlen üzemeltetés, a karbantartás hiánya, a szándékos vagy súlyos gondatlan rongálás a jótállási jogosultság elvesztését vonja maga után. A jótállás kizárólag az értékesített alkatrészre vagy a beépítéssel együtt értékesített egység árára vonatkozik, és nem terjed ki az abból adódó vélt vagy valós meghibásodásokra, állásidőre, javítás idejére bérelt gép költségeinek megtérítésére.

7.    A jótállási, szavatossági kötelezettségek megállapításának menete:
a)    Vevő a SzékelySzerszám Kft rendelkezésére bocsátja az általa hibásnak vélt árut;
b)    amennyiben a SzékelySzerszám Kft. gyártói felhatalmazással rendelkezik a hiba elbírálására, úgy dönt a javítási kötelezettsége tárgyában;
c)    amennyiben a SzékelySzerszám Kft. gyártói felhatalmazással nem rendelkezik a hiba feltárására és kijavítására nézve, úgy az árut a gyártónak, forgalmazónak visszajuttatja a vizsgálat elvégzésére, mely időszak alatt a SzékelySzerszám Kft. - a Vevő igénye szerint és a költségeinek megtérítése mellett – csereeszközt bocsát rendelkezésre (bérleti jogviszony keretében);
d)    amennyiben a hibafeltárás alátámasztja annak tényét, hogy az áru hibás volta miatt a SzékelySzerszám Kft. jótállási, szavatossági kötelezettsége fennáll, a termék hibáját kijavítja, a terméket kicseréli vagy az ellenértékét visszatéríti.

Vevő tudomásul veszi, hogy egyes – előre meghatározott – gépek esetében a SzékelySzerszám Kft. kizárólag abban az esetben biztosít cserét, ha annak üzembe helyezését, illetve abba alkatrész beszerelését a SzékelySzerszám Kft. szakszervize végzi, avagy a beépítésnél igazolhatóan jelen van, annak érdekében, hogy a beépítés körülményeiből eredő esetleges hibák kizárásra kerülhessenek.

8.    Felek megállapodnak, hogy a SzékelySzerszám Kft. késedelmes vagy hibás teljesítésből, illetőleg meghiúsulásból eredő kártérítési felelősségét az adott áru vételárának 10%-ban korlátozzák, figyelemmel arra is, hogy a SzékelySzerszám Kft. teljesítése jelentősen függ az áru gyártójától/importőrétől. Felek nem tekintik a SzékelySzerszám Kft. késedelmének, ha a megvásárolni kívánt áru gyártója/importőre nem vagy késedelmesen tudja időben leszállítani az árukat a SzékelySzerszám Kft. részére, illetőleg, ha vis maior (felek érdekkörén kívül felmerülő, előre nem látható olyan körülmény, melynek elhárítására önhibájukon kívül nem képesek) lép fel.

B)    Szervizszolgáltatás esetén

1.    A SzékelySzerszám Kft. rögzíti, hogy amennyiben az elvégzendő munkálat a 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet szerinti javító-karbantartó szolgáltatásnak minősül (fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén), és a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a 20.000.- Ft-ot meghaladja, őt az elvégzett szolgáltatás tekintetében jótállási kötelezettség terheli. A jótállásból eredő jogokat kizárólag a szolgáltatás tárgyát képező dolog tulajdonosa (Megrendelő) érvényesítheti.
A jótállás időtartama 6 (hat) hónap, mely határidő a szolgáltatás elvégzés után a munkaeszköznek a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadásával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A SzékelySzerszám Kft. a szolgáltatás díjának átvételekor vagy a készüléknek a Megrendelő vagy megbízottja részére történő visszaadásakor jótállási jegyet köteles kiállítani. Ennek elmaradása esetén a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) bemutatásával is érvényesíthetőek.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a SzékelySzerszám Kft.-t terhelő, fentiekben kifejtett jótállási kötelezettség nem terjed ki a rendes elhasználódás körében indokolttá váló, a korábbi javítással érintett alkatrész meghibásodásának szervizelésére.

2.    Megrendelő elfogadja a SzékelySzerszám Kft. szakszerviz által a gép állapotáról kiállított, hivatalos munkalapot, melynek vitatása esetén annak terhei és költségei a Megrendelőt terhelik.

3.    Amennyiben a SzékelySzerszám Kft.-t jótállási kötelezettség nem terheli, jogosult az elvégzett szervizszolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítéséig a javításra átvett berendezést visszatartani.


XI. A szerződés SzékelySzerszám Kft. általi felmondása

A)    Szerszám, gép és alkatrész értékesítésével kapcsolatban

1.    A SzékelySzerszám Kft. jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen:
a)    15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és a SzékelySzerszám Kft. felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít;
b)    Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indult, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeztek;
c)    a SzékelySzerszám Kft. tudomására jut, hogy a Vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad;
d)    Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott;
e)    Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely a SzékelySzerszám Kft. megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését.

2.    A felmondás időpontjában a Vevő használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát képező gépet haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban valamennyi tartozékával és okiratával együtt a SzékelySzerszám Kft. képviselőjének, annak üzlethelyiségében átadni.

B)    Bérgépekkel kapcsolatban

1.    A SzékelySzerszám Kft. mint bérbeadó jogosult a szerződést a bérleti jogviszony határozott időtartamának lejárta előtt is azonnali hatállyal megszüntetni, ha
a)    a Bérlő a SzékelySzerszám Kft. felé fennálló fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget;
b)    a Bérlő a kaució (óvadék) összegét fizetési határidőre nem fizeti meg (utalja át);
c)    a Bérlő a napi karbantartási kötelezettségének nem tesz eleget;
d)    a Bérlő részéről szakszerűtlen, vagy rendeltetésellenes üzemeltetést tapasztal;
e)    a Bérlő a gép használatát más, harmadik személy részére jogosulatlanul átengedi;
f)    a Bérlő a bérelt gépet engedély nélkül Magyarország területén kívül kívánja használni;
g)    a Bérlő csőd, felszámolás, végrehajtási, vagy végelszámolási eljárás alá kerül, vagy jogutód nélkül megszűnik.

2.    A bérleti szerződés felmondása a fennálló bérleti díj tartozást lejárttá teszi, melynek tényét és annak összegszerűségét a vevő mindenkor elismeri, azt nem vitatja. Vevő a felmondást követően a kiegyenlítetlen bérleti díj összegét köteles a SzékelySzerszám Kft. részére haladéktalanul megfizeti.


XII. Vegyes rendelkezések

1. A Kereskedelmi Partner feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződéskötés kapcsán megismert személyes adatait a SzékelySzerszám Kft. nyilvántartásában feldolgozza, kezelje és azokat a későbbi üzletkötés esetére tárolja.

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködésük során a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, továbbá másként nem használják fel.

3. Amennyiben a felek között létrejött szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna (részleges érvénytelenség), az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti. Az írásba foglalt szerződés kizárólag írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.

4. A SzékelySzerszám Kft. a beszállítói, gyártói – azaz a rajta kívül álló – késedelem, avagy időben elhúzódó gyártás, szállítás, beszállítói visszaigazolás stb. esetén a felelősséget kifejezetten kizárja, ebből eredően cseregép, csere alkatrész (csere áru) szolgáltatására, kártérítés, kötbér, késedelmi kamat fizetésére a SzékelySzerszám Kft. nem köteles.

5. A SzékelySzerszám Kft. nem vállal felelősséget a szerződés tárgyát képező eszközök használatával összefüggésben felmerült károkért, így különösen bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a SzékelySzerszám Kft.-t előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. A SzékelySzerszám Kft. továbbá nem vállalja a felelősséget a szerződés tárgyát képező eszközök helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért.

6. A SzékelySzerszám Kft. a fogyasztók részére panaszkezelést az alábbi elérhetőségek valamelyikén biztosítja:

a)    Telefonszám: +36 (24) 999 322
b)    E-mail: info@szekelyszerszam.hu
c)    Levelezési cím: SzékelySzerszám Kft.; 2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22.

Panasz megtétele esetén szükség van a vásárlást beazonosító adatoknak (például szerszám típusa, sorozatszáma, a bizonylat kódja), valamint a panaszt előterjesztő fogyasztó nevének és elérhetőségeinek közléséhez. A panaszt, annak beérkezését követően a SzékelySzerszám Kft. kivizsgálja és mielőbb, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül írásban megválaszolja a fogyasztó által megadott elérhetőségek valamelyikén.
Amennyiben a panasz elutasításra kerül vagy az esetleges (jog)vita rendezésére tett kísérlet nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni és annak eljárását kezdeményezni. Ha a fogyasztó a jogvitát online szeretné lefolytatni, azt kezdeményezheti az Európai Bizottság online vitarendezési platformján (http://ec.europa.eu/odr) keresztül, továbbá jogosult panaszával a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulni.

7. A jelen ÁSZF-el kapcsolatos jognyilatkozatokat – a jelen ÁSZF ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – írásban kell megtenni, melyet hatályosan kézbesíteni a másik fél számára személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve postai úton tértivevényes-ajánlott küldemény formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket tértivevényes levélpostai küldeményként – a felek címére – szabályszerűen postára adtak, a postára adást követő 8. (nyolcadik) napon a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. Amennyiben a jelen ÁSZF hatálya alatt bármelyik fél adataiban, elérhetőségeiben változás áll be, arról a másik felet 5 (öt) napon belül írásban értesíteni köteles. Ennek elmulasztásából eredő összes költség, kár megtérítésére a mulasztó fél köteles.

8. A felek a szerződésből fakadó vitákat elsősorban peren kívül, békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére a felek kölcsönösen alávetik magukat a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a pertárgy értékétől függően a Fővárosi Törvényszék és a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének.

9. A jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk., vagy más jogszabály, így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont és Fgytv. 2. § a) pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a SzékelySzerszám Kft. nem köteles figyelembe venni.

10. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a felek elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), ezen túlmenően pedig a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

11. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:
1. számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató
2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat
3. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Kelt: Dunaharaszti, 2022. március 28.

SzékelySzerszám Kft. képviseletében:
        Székely Tamás ügyvezető