Adatkezelési tájékoztató

SzékelySzerszám Kft.

www.szekelyszerszam.hu
webáruház

Adatkezelési tájékoztatója1.    Az adatkezelési tájékoztató célja

A SzékelySzerszám Kft. (2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A SzékelySzerszám Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://szekelyszerszam.hu/tartalmak/adatvedelem/ címen.

A SzékelySzerszám Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató – az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása céljából történő - bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóhoz, adatvédelmi irányelveinkhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A SzékelySzerszám Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A SzékelySzerszám Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen szabályzat hatálya az adatkezelőre, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre (a továbbiakban: szerződéses partner, érintett) is kiterjed. Mindazon személyek, akik a www.szekelyszerszam.hu webáruházba regisztrálják magukat, a jelen Adatkezelési Szabályzatunkat elfogadottnak tekintik és azzal egyetértenek.

A SzékelySzerszám Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2.    Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a info@szekelyszerszam.hu e-mail címen vagy +36 (24) 999 322 telefonos elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel és amennyiben Ön a személyes adataival kapcsolatban élhet a 8. pontban részletezett jogaival.

A SzékelySzerszám Kft. minden hozzá beérkezett e-mail-t és írásos levelet az abban jelen lévő személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl, vagy megsemmisít.

•    Név: SzékelySzerszám Kft.
•    Székhely: 2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22.
•    Cégjegyzékszám: 13-09-204222
•    Adószám: 24167473-2-13
•    Telefonszám: +36 (24) 999 322
•    E-mail: info@szekelyszerszam.hu
•    A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága


3.    A kezelt személyes adatok köre

3.1.    Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Személyes adat Az adatkezelés célja Kötelező
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. igen
Név / Cégnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. igen
E-mail cím Kapcsolattartás. igen
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése. igen
Kapcsolattartó Kapcsolattartás cégek esetén. igen
Adószám Üzleti vásárlások esetén. igen
Számlázási név és cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, épület, emelet) A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. igen
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. igen3.2.    Technikai adatok

A SzékelySzerszám Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
•    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
•    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
•    változatlansága igazolható (adatintegritás);
•    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A SzékelySzerszám Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A SzékelySzerszám Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A SzékelySzerszám Kft. az adatkezelés során megőrzi:
•    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
•    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
•    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3.    Cookie-k (Sütik)

3.3.1.    A sütik feladata:

•    információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
•    megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
•    megkönnyítik a weboldal használatát;
•    minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

3.3.2.    Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyan sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint például a Vevő nevét, e-mail címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: a Vevő IP címe. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Vevő érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges. Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például, ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő vásárlás céljából látogatott Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás például csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva.
A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat.
A cookie-k részletes bemutatását és szabályozását a SzékelySzerszám Kft. Cookie Szabályzata tartalmazza, mely elérhető a https://szekelyszerszam.hu/hu/suti-informaciok címen.

3.3.3.    Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A SzékelySzerszám Kft. www.szekelyszerszam.hu weboldalán alkalmazza a lent felsorolt harmadik felek sütijeit is. A külső szolgáltatók, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján statisztikai kimutatásokat készítenek és/vagy hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett az egyes szolgáltatók hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalain tilthatják le ezen cookie-kat, vagy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán.
A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Google Analytics használata: Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.
A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A Google Analytics adatvédelmi tájékoztató: https://marketingplatform.google.com/about/

Google AdWords remarketing: Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords hirdetési rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a partnereinek internetes webhelyein.
A felhasználóknak az alábbi linken van lehetősége a Google Adwords Remarketing szolgáltatás kikapcsolására: http://www.google.com/settings/ads
A Google Adwords adatvédelmi tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Webtracking: Ezen a weboldalon Facebook Custom Audience (egyedi közönség) funkcióját használjunk; ez a Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy ún. sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérjük és gyűjtsük felhasználóink adatait, és ily módon hatékonyabbá tegyük Facebookos reklámtevékenységünket például azáltal, hogy a bizonyos bejegyzéseket csak weboldalunk látogatói számára teszünk elérhetővé. E tevékenységünk során nem továbbítunk személyes adatokat a Facebook felé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva kerülnek a Facebook felé továbbításra. Az egyes felhasználók személyes adatai számunkra nem hozzáférhetők.
Az ezzel a webes funkcióval kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#
A custom audience funkcióval történő adatrögzítést az alábbi linken kapcsolhatja ki: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Retargeting technológiák: Ez a weboldal az interneten retargeting technológiát használ. Ez lehetővé teszi, hogy reklámokkal, célzottan megszólítsunk minden olyan internetfelhasználót, akik már érdeklődtek boltunkban termékeink iránt. A személyre szabott, érdeklődésen alapuló reklám az internetfelhasználó számára sokkal érdekesebb, mint az a reklám, amely nem rendelkezik ilyen személyes vonatkozással. A reklámeszközök beillesztése retargeting esetén Cookie-alapú, a korábbi felhasználói viselkedés elemzése alapján történik. Természetesen itt nem tárolnak személyes adatokat, és a retargeting technológia alkalmazása természetesen éppúgy az érvényes adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével történik.

Mailchimp hírlevelező rendszer: A hírlevélre feliratkozók e-mail címét a Mailchimp hírlevelező rendszer segítségével tároljuk és kezeljük. Ezek az adatokat a 3.6 pontban részletezzük.

Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményeinek) bevonása: A webshop személyesebbé tétele érdekében a www.szekelyszerszam.hu oldalon a Facebook és a Google közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra, amelyeket az egyesült államokbeli Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) és a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.

3.4.    Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Megegyezik a jelen tájékoztató 3.1. pontjában részletezett adatokkal.

3.5.    Online, hagyományos ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Megegyezik a jelen tájékoztató 3.1. pontjában részletezett adatokkal.

3.6.    Hírlevélhez kapcsolódó adatok

3.6.1.    Adatkezelés célja/módja

Az adatkezelés célja a hírlevél az érintett által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja.

Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – jogszabály ettől eltérő rendelkezése hiányában – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az érintettet, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3.6.2.    Az adatkezelés/adatfeldolgozás alapja

Az adatkezelés/adatfeldolgozás az ügyfél önkéntes hozzájárulása (feliratkozása) alapján történik. Az ügyfél a webáruházba történő regisztráció alkalmával, a regisztrációs űrlapon, vagy a weboldal „Hírlevél” menüpontja alatt, e-mail címének megadásával iratkozhat fel a SzékelySzerszám Kft. hírlevelére.

3.6.3.    Adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelése a hírlevélről, az alább meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet. Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

3.6.4.    Nyilvántartás módja

A hozzájáruló nyilatkozatok elektronikusan és papír alapon is tárolásra kerülnek.

Elektronikus formában, file szerveren, külön mappában, jelszóval védett informatikai eszközön. A papír alapon tárolt adatokat szintén külön, mappában tárolják, olyan helyiségben, ahol a hozzáférés a napi munkavégzés alatt is csak azon személyek számára lehetséges, akiknek munkaköri leírásukban szerepel, valamint a napi munkavégzés után az ajtó zárásával biztosítják.

3.6.5.    Adattovábbítás/adatszolgáltatás

Adattovábbítás, adatszolgáltatás a törvényben feljogosított szervek, jogszabályban meghatározott tevékenységeinek ellátása kivételével nem történik.


4.    A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy a lentiekben részletezett cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivétel ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott adatok, melyeket határozatlan ideig tárolunk. Azonban a weboldalon lehetőséget biztosítunk a regisztráció törlésére.

Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés. A 3.1. pontban meghatározottak szerint. Érintett hozzájárulása. A regisztráció visszavonásáig.
Számlázás A 3.1. pontban meghatározottak szerint. Törvényben elrendelt. 8 év
Cookie-k (Sütik) A 3.2. pontban részletesen kifejtettek szerint. Érintett hozzájárulása. 60 nap
Online rendeléshez kapcsolódó adatkezelés. A 3.1. pontban meghatározottak szerint. Érintett hozzájárulása. Az adatkezelési engedély visszavonásáig.
Online hagyományos ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés. A 3.1. pontban meghatározottak szerint. Érintett hozzájárulása. Az adatkezelési engedély visszavonásáig.
Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés. A 3.6. pontban részletesen kifejtettek szerint. Érintett hozzájárulása. Az adatkezelési engedély visszavonásáig.


5.    Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1.    Általános adatkezelési irányelvek

A SzékelySzerszám Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•    2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
•    2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (PTK.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (SZTV.);
•    2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (PMT.);
•    2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (HPT.).

5.2.    Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A SzékelySzerszám Kft. internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.


6.    Az adatok fizikai tárolási helyei

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól független eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rendelkezik.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét  vagy más adatait,  ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Ezeken felül a SzékelySzerszám Kft.-vel szerződéses viszonyba kerülő ügyfelek személyes adatai kerülhetnek kezelésünkbe.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak, ezen az esetekben ezekhez az adatokhoz kizárólag azon rendszert üzemeltetők férnek hozzá, akiket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az rendszer üzemeltetői és a 7. pontban részletezett egyes adatfeldolgozók férnek hozzá.


7.    Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre


Az adatkezelő jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.
Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például: honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a lentiekben tájékozódhat részletesebben.

Cégnév Cím Tevékenység Adatvédelemi link
Adóreform Kft.
2330 Dunaharaszti, Fő út 250. Könyvelés

Adatvédelmi link

fws online Zrt. 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor u.44. Tárhely szolgáltató

Adatvédelmi link

SzékelySzerszám Kft. 2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22. Webáruház üzemeltető

https://szekelyszerszam.hu/tartalmak/adatvedelem/

GLS Hungary Csomag-Logisztika Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2.
Futárszolgálati tevékenység

Adatvédelmi tájékoztató

Express One Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa utca 12. Futárszolgálati tevékenység

Adatvédelmi link

Starsoft International Kft. 2517 Kesztölc, Csévi utca 3. Ügyviteli rendszer üzemeltetője

Adatvédelmi link

Számlaközpont Zrt. 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Elektronikus számlázási rendszer üzemeltető

Adatvédelmi link

OTP Mobil Szolgáltató Kft.
1138 Budapest, Váci út 135-139. B ép. 5. em.
Online kártyás fizetési rendszer üzemeltetője

Adatvédelmi link

Mailchimp The Rocket Science Group, LLC675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA Hírlevélküldő rendszer üzemeltetője

Adatvédelmi link

Co.Google LLC. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View (HQ), CA, USA Online marketing hirdetések, weboldal elemzés és látogatói statisztikák

Adatvédelmi link


8.    Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1.    Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2.    Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzett(ek) kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és  az  érintettre  nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 (egy) hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3.    Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4.    Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
•    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
•    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
•    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
•    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
•    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra:
•    vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
•     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•     az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
•     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6.    Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7.    Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9.    Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10.    Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11.        Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391 14 00
Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


9.    Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A SzékelySzerszám Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Tudomásul veszem, hogy a SzékelySzerszám Kft (2330 Dunaharaszti, Knézich utca 22.) adatkezelő által a(z)
[Fizetési Elfogadóhely webcíme: szekelyszerszam.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Felhasználó vezeték- és keresztneve
Felhasználó e-mail címe
Felhasználó neme
Felhasználó születési dátuma
Felhasználó telefonszáma
Felhasználó számlázási címe
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok